Alles is verhuurd!

Heb je nog wel interesse? Geef dan je gegevens op en je wordt op de hoogte gehouden.

Alles is verhuurd!
100% Verhuurd!
 • 020 747 02 00

Vraag/antwoord

Veel gestelde vragen

Ik wil een woning huren: wat moet ik doen?

De inschrijvingsperiode start 3 oktober 2016.

De inschrijving kun je starten door op de knop "Nu inschrijven" te klikken en dit formulier volledig in te vullen en te verzenden. Je kunt op het formulier een aantal woningvoorkeuren aangeven, dus kijk van te voren goed naar welke woning je voorkeuren uitgaan. Download de handleiding digitaal inschrijven

Stap 1
Check allereerst op onze website of je voldoet aan de gestelde eisen. Indien je niet voldoet aan de eisen kunnen we je helaas voor dit project niet verder van dienst zijn.

Stap 2
Indien je voldoet aan de eisen, kies je je voorkeurswoningen uit. Noteer straat en huisnummer. Deze kun je later opgeven in je digitale inschrijving.

Stap 3 
Start de digitale inschrijving door te klikken op de button “Nu inschrijven”, vul alle gevraagde gegevens en je voorkeurswoningen in en druk op definitief verzenden. 

(Let op: één inschrijving is voldoende. Ook als je samen met iemand wilt huren, hoef je het inschrijfformulier maar één keer in te vullen. Je kan de gegevens van je medehuurder hier namelijk ook invullen. Het uploaden van je persoonlijke documenten moet wel onder ieders eigen profiel! Maak daarom voor beide een inlog met voor ieder een uniek emailadres en wachtwoord.

Stap 4
Je hebt met je inschrijving een persoonlijke inlog (profiel) gemaakt voor jezelf en je eventuele medehuurder. Hiermee kun je de benodigde documenten uploaden (deze link wordt pas zichtbaar nadat je het inschrijfformulier verzonden hebt). Het uploaden van je documenten kan je op ieder willekeurig tijdstip doen. Voor het uploaden van de bestanden dien je wel opnieuw in te loggen met je wachtwoord, anders komen de uploadvelden niet in beeld. 

Stap 5.

Indien je een woning krijgt toegewezen, ontvang je vanzelfsprekend nadere instructies. De toewijzingen zijn voorlopig en geheel onder voorbehoud van de finale financiële controle en acceptatie van eigenaar; dit proces wordt uitgevoerd na jouw acceptatie van de woning.  

Als je dossier volledig akkoord wordt bevonden, kunnen we overgaan tot het opmaken en ondertekenen van de huurovereenkomst, waarbij je op het moment van ondertekenen de eerste maand huur en eventueel overeengekomen waarborgsom direct aan verhuurder dient te voldoen. Aanpassingen door de huurder op de huurovereenkomst zijn niet mogelijk.

Heb je nog vragen? Check dan eerst even de veel gestelde vragen op de website, daar staat veel nuttige informatie!

 

Moet ik inschrijfkosten/bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er is geen bemiddelingskosten/courtage. Voor (of tijdens) het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:

 • Je zelfstandig ondernemer bent.
 • Een van de huurders een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft.

 

Wat zijn de inkomenseisen om te huren?

Om een woning te huren gelden de volgende inkomenseisen:

 • Bij een netto maandhuurprijs tot en met € 600,- geldt 4,5 maal de netto maandhuur
  +
 • Bij het meerdere boven € 600,- geldt 3 maal de netto maandhuur.
  =
 • Bruto maandinkomen, waarbij het inkomen van de partner voor 100% mag worden meegeteld.

Voorbeeld:
Indien de huurprijs € 935,- bedraagt dan reken je het als volgt uit.
€ 600,- x 4,5 = € 2.700 ,-
€ 335,- x 3 = € 1.005 ,-
Hier kom je op een bruto benodigd (gemeenschappelijk)maandinkomen van minimaal € 3.705,-

Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast regelmatig inkomen is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Ben je uitzendkracht? Dan dien je te beschikken over minimaal een fase B uitzendcontract.

Ben je IB-ondernemer of ontvang je pensioen of uitkering? Dan kun je je inkomen aantonen middels een accountantsverklaring of inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het belastbaar inkomen kan verhoogd worden met 30%. Dit inkomen wordt dan gezien als het toetsingsinkomen. Als het huidige belastbaar inkomen € 30.000,-- is, dan geldt een toetsingsinkomen voor de maximale huurprijs van € 39.000,-- 

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden voor de inkomenstoets. 10% van het vermogen kan worden meegeteld in het jaarinkomen. 

Heb je onvoldoende vast inkomen dan kunnen we je helaas niet helpen in de vrije sector. Je kunt dan een woning bij een corporatie huren, eventueel met huurtoeslag.

Kan ik als student een huurwoning krijgen?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. 

Tenzij aan deze eisen wordt voldaan, is het voor studenten niet mogelijk een woning te huren. Er worden helaas geen garantstellingen door derden (ouders) geaccepteerd. 

Kan ik een woning delen met een vriend/collega?

De appartementen zijn primair bedoeld voor alleenstaanden/gezinnen/stellen. Hoofdhuurder met partner en eventueel hun inwonende kinderen.

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de eigenaar woningen toewijzen aan woningdelers die geen gemeenschappelijk huishouden vormen.

Welke stukken dien ik aan te leveren?

Zodra de online inschrijving is geopend via de website, dien je de volgende stukken digitaal aan te leveren:

Identiteit:

Van iedere (mede) huurder zijn nodig:

 • Kopie legitimatiebewijs (eventueel van beiden)
 • BRP = Uittreksel uit het Basis Registratie Persoonsregister (eventueel van beiden, maximaal 3 maanden oud)
 • Hypotheek of Verhuurdersverklaring (eventueel van beiden) (download)

Inkomen:

Van iedere (mede) huurder zijn nodig:

Ben je in loondienst:

 • Werkgeversverklaring (eventueel van beiden) (blanco kopie)
 • 3x kopie salarisstrook, meest recente maanden (eventueel van beiden)
 • 3x kopie bankafschrift met storting van salaris, uitkering, pensioen e.d.

Bij pensionering of uitkering:

Ben je zelfstandig IB-ondernemer/ZZP:

Als ondernemer kun je je inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de Belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de Belastingtelefoon 0800 0543. Je kunt ook je voorlopige IB 2015 gebruiken.

Heb je geen inkomensverklaring dan is een accountantsverklaring met jaarrekening van een erkende accountant noodzakelijk.

De volgende documenten dien je bij een eigen bedrijf naast de standaard documenten aan te leveren:

 • Inkomen aangetoond met de inkomensverklaring van de Belastingdienst of je IB-aangifte
 • Balans, winst- en verliesrekening over het meest recente volledig boekjaar
 • Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de Belastingdienst)
 • Uittreksel uit het Kamer van Koophandelsregister

Vermogen:

 • Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.

Upload alle bestanden onder je profiel.

Zorg voor duidelijk leesbare PDF-bestanden. Indien een document uit meerdere pagina's bestaat, voeg ze dan samen tot één PDF. Let op: zorg dat de grootte van je bestanden niet groter zijn dan totaal 32 MB. Dit is het maximum wat je kan uploaden.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Heb je een medehuurder? Upload dan beide onder je eigen profiel je persoonlijke documenten!
Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde documenten kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

 

Waar kan ik een werkgeversverklaring vinden?

Een standaard werkgeversverklaring kun je hier en in je profiel via de website downloaden.

Laat deze invullen door je werkgever en scan het vervolgens in. Indien je werkgever niet beschikt over een bedrijfsstempel, kan je het formulier ook uitprinten op briefpapier van je werkgever.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor die woningen gestelde inkomenseis, beschikbaarheid, volledigheid van je dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat. Bij gelijkwaardige kandidaten op een woning, geniet de kandidatt di eook een parkeerplaats wilt huren voorrang.

Wanneer hoor ik of ik de woning toegewezen krijg?

Zodra de inschrijvingsperiode is gesloten op 17 oktober 2016 worden alle dossiers beoordeeld. Op 26 oktober ontvang je van ons nader bericht per email over een voorlopige toewijzing. Deze voorlopige toewijzing dient uiterlijk op 28 oktober 2016 geaccepteerd of afgewezen te worden. 5 november is de kijkdag voor de kandidaten die een voorlopige toewijzing hebben gekregen. Hierna dien je een definitief akkoord te geven aan het verhuurteam.

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt voor minimaal 2 jaar vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. 

Wat is de huuringangsdatum?

De huuringangsdatum is nog niet exact bekend. Zoals het er nu naar uitziet, worden de appartementen in januari 2017 opgeleverd. Naar verwachting is de huuringangsdatum 1 februari 2017. We houden je hiervan op de hoogte.

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, de servicekosten zijn kosten bovenop de kale huur. Een indicatie van de servicekosten is ca. € 55,-- per maand.

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Je ontvangt hiervan altijd een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. 

Wat zijn de maandelijkse energiekosten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Je individuele kosten voor energie zijn afhankelijk van je verbruik. Verder betaal je als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing, etc. Voor de kosten voor verzekering van je inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je naar je verzekeringsadviseur.

Huren is zorgeloos! Waarom?

Je weet als huurder waar je aan toe bent. Je bent flexibel, geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s en na de vaste huurperiode van 2 jaar heb je een opzegtermijn van 1 maand. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar.


Inkomen en toetsing

Hoe kan ik veilig mijn gegevens delen?

De digitale inschrijving biedt vele voordelen. Je kunt zelf direct aan de gang en hoeft geen afspraak te maken bij de verhuurder. Dat bespaart ons beide tijd en geld. Je hoeft dan ook geen inschrijfkosten of courtage te betalen. We gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Maar je kunt zelf ook een hoop doen. Deel geen inlognamen en wachtwoorden met anderen.

Als je kopieën of scans maakt, zorg er dan voor dat de relevante gegevens zoals je naam en adres zichtbaar blijven. Natuurlijk mag je niet relevante gegevens van je bankafschrift doorhalen en zet op de kopieën de datum en vermeld waarvoor je ze beschikbaar hebt gesteld. Bijvoorbeeld: "kopie uitsluitend voor huur van De Orangerie in Amstelveen". Dan voorkomen we samen misbruik.  

Na afronding van de inschrijfprocedure worden de documenten van niet geselecteerde kandidaten vernietigd.

Wij vragen om een kopie van je paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument om een huurovereenkomst op te kunnen maken. Bij ondertekening van het huurcontract zal je gevraagd worden je originele ID-document te laten zien.

Het legitimatiebewijs dient afgeschermd te worden. Niet afgeschermde legitimatiebewijzen kunnen wij niet accepteren. Dit doe je op de volgende manier:

Installeer de KopieID app. van de Rijksoverheid.nl. Met deze app maak je een veilige kopie van je identiteitsbewijs.

Indien je geen app kunt of wilt downloaden, kun je ook onderstaande acties ondernemen;

 

 • Maak een foto van je paspoort of identiteitskaart met je mobiele telefoon of scan je ID in.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.
 • Streep je Burgerservicenummer door op je ID-bewijs en andere documenten zoals salarisstroken.
 • Je BSN-nummer komt 2 keer voor op je paspoort, ook in de strook nummers onderaan. 

Gebruik je Windws, dan kun je dat makkelijk doen met een programma als Paint. Voor Mac-gebruikers is er bijvoorbeeld Paintbrush. Voor je smartphone zijn er ook allerlei apps waarmee je foto’s kan bewerken.

Knutsel je liever op papier, maak dan op een kopieerapparaat een kopie van je paspoort, schrijf de naam van het ontvangende bedrijf erop plus de datum, streep met een zwarte stift je BSN door, scan de kopie in of maak er een duidelijke foto van met je smartphone.

Je hebt nu een veilige kopie die je kan uploaden in je online profiel.

Wat zijn de inkomenseisen?

Om een woning te huren, gelden de volgende inkomenseisen:

 • Bij een netto maandhuurprijs tot en met € 600,- geldt 4,5 maal de netto maandhuur
  +
 • Bij het meerdere boven € 600,- geldt 3 maal de netto maandhuur.
  =
 • Bruto maandinkomen, waarbij het inkomen van de partner voor 100% mag worden meegeteld.

Voorbeeld:
Indien de huurprijs € 935,- bedraagt dan reken je het als volgt uit:
€ 600,- x 4,5 = € 2.700 ,-
€ 335,- x 3 = € 1.005 ,-
Hier kom je op een bruto benodigd (gemeenschappelijk)maandinkomen van minimaal € 3.705,--

Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het belastbaar inkomen kan verhoogd worden met 30%. Dit inkomen wordt dan gezien als het toetsingsinkomen. Als het huidige belastbaar inkomen € 30.000,-- is, dan geldt een toetsingsinkomen voor de maximale huurprijs van € 39.000,-- 

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden voor de inkomenstoets. 10% van het vermogen kan worden meegeteld in het jaarinkomen. 

 

Welke documenten moet ik aanleveren?

Zodra de online inschrijving is geopend via de website, dien je de volgende stukken digitaal aan te leveren:

Identiteit:

Van iedere (mede) huurder zijn nodig:

 • Kopie legitimatiebewijs (eventueel van beiden)

 • BRP = Uittreksel uit het Basis Registratie Persoonsregister (eventueel van beiden, maximaal 3 maanden oud)

 • Hypotheek of Verhuurdersverklaring (eventueel van beiden) (download)

Inkomen:

Van iedere (mede) huurder zijn nodig:

Ben je in loondienst:

 • Werkgeversverklaring (eventueel van beiden) (blanco kopie)

 • 3x kopie salarisstrook, meest recente maanden (eventueel van beiden)

 • 3x kopie bankafschrift met storting van salaris, uitkering, pensioen e.d.

Bij pensionering of uitkering:

Ben je zelfstandig IB-ondernemer/ZZP:

Als ondernemer kun je je inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de Belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 0543. Je kunt ook je voorlopige IB 2015 gebruiken.

Heb je geen inkomensverklaring dan is een accountantsverklaring met jaarrekening van een erkende accountant noodzakelijk.

De volgende documenten dien je bij een eigen bedrijf naast de standaard documenten aan te leveren:

 • Inkomen aantonen met de inkomensverklaring van de Belastingdienst of je IB-aangifte

 • Balans, winst- en verliesrekening over het meest recente volledig boekjaar

 • Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de Belastingdienst)

 • Uittreksel uit het Kamer van Koophandelsregister

Vermogen:

 • Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.

Upload alle bestanden onder je profiel.

Zorg voor duidelijk leesbare PDF-bestanden. Indien een document uit meerdere pagina's bestaat, voeg ze dan samen tot één PDF. Let op: zorg dat de grootte van je bestanden niet groter is dan totaal 32 MB. Dit is het maximum wat je kan uploaden.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Heb je een medehuurder? Upload dan beide onder je eigen profiel je persoonlijke documenten!
Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde documenten kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

Hoe kan ik mijn documenten uploaden?

Als je ingelogd bent onder je eigen profiel en de inschrijvingsperiode van het project is actief, dan zie je verschillende upload-mogelijkheden staan onder "documenten" in je profiel. Gebruik de velden die je nodig hebt om je gegevens naar ons te uploaden. Je hoeft ze dus niet allemaal te gebruiken.

Je kunt eenmaal geüploade documenten niet verwijderen of aanpassen.

Wil je iets toevoegen of aanpassen maak dan een nieuwe upload in de nog beschikbare linkjes. Stuur ons even een mail met je aanpassing.

Als je alle informatie hebt ingevuld en de documenten geüpload, klik je op de knop "definitief verzenden".

Waar kan ik mijn documenten naar toe sturen?

Wij werken uitsluitend digitaal.

Zodra de verhuur is gestart zi eje op de website "Nu inschrijven". Hiermee maak je een profiel aan en voegen wij de mogelijkheid toe om je documenten te uploaden. Upload deze bestanden onder je profiel.

Zorg voor duidelijk leesbare PDF-bestanden. 

Ben je minder vertrouwd met de digitale inschrijving, neem dan even contact met ons op. Wij helpen je graag.

Heb je een medehuurder? Upload dan beide onder je eigen documentenlijst je persoonlijke documenten.
Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde documenten kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen.


Opleveringsniveau

Is er een (model)woning te bezichtigen?

Aangezien het nieuwbouwwoningen betreft en er op de bouwplaats hard wordt gewerkt,  gelden er strenge regels voor het betreden van het bouwterrein.

Naar verwachting kunnen de appartementen 5 november op uitnodiging bezichtigd worden door de toegewezen kandidaat-huurders.

We plaatsen in ieder geval vaak foto's van de bouwprojecten op onze Facebook pagina, leuk om te volgen!

Wanneer kan ik de maten opnemen binnen mijn woning?

Zodra de bouw ver genoeg is om de appartementen van binnen te bezichtigen, zullen we proberen voor de huurders een kijkdag organiseren.

Hoe worden de muren afgewerkt?

De wanden zijn / worden saus en/of behangklaar opgeleverd. Dit betekent dat de muren nagenoeg glad worden opgeleverd met een dunne witte basis laag (niet dekkend). Je dient het appartement zelf te (laten) sausen en de wanden op enkele plekken nog verder af te werken. Goed afstoffen en voorstrijken is absoluut aan te bevelen, aangezien nieuwe stucmuren veel verf opzuigen en niet geschikt zijn om direct overheen te sausen.

De wanden zijn 100% wit afgewerkt.
Er zijn geen plinten in de woning aanwezig
De plafonds zijn voorzien van wit spuitwerk.
De plafondhoogte bij ieder appartement is (minimaal) 2.60 meter.

In nieuwbouwwoningen komen altijd zogenaamde krimpscheuren voor. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na maanden nog in de woning optreden en zichtbaar worden. Het eventueel "wegwerken" hiervan is aan de huurder.

Kan ik zelf een badkamer of keuken uitkiezen?

Nee, alle woningen worden voorzien van een keuken met inbouwapparatuur en een comfortabele badkamer.

Hoe wordt de badkamer opgeleverd?

De badkamer wordt compleet opgeleverd met een dubbele wastafel met twee mengkranen en één grote spiegel (1200x800), een inloopdouche met hardglazen wand en deur, een thermostatische mengkraan, en een handdoekradiator. De vloer is voorzien van antracietkleurige vloertegels en de wanden zijn tot aan het plafond wit betegeld.

Hoe wordt de keuken opgeleverd?

De appartementen zijn voorzien van een Bruynzeel Pallas keuken, in de kleur hoogglans wit, met een zwart kwartscomposiet aanrechtblad en wit tegelwerk.
De keukens zijn voorzien van ATAG inbouwapparatuur: afzuigkap, gaskookplaat, magnetron, oven, koelkast, vriezer en vaatwasser.

Hoe wordt het toilet opgeleverd?

Het toilet wordt uitgevoerd met een vrijhangend wandcloset, een fonteintje en toiletkraan.
Op de vloer liggen antraciet-kleurige vloertegels. De wanden zijn tot 1,5 meter hoog betegeld, met daarboven tot aan het plafond wit spuitwerk.

Hoe worden de kozijnen en ramen opgeleverd?

De ramen zijn van binnen en buiten, via het balkon, zelf te bewassen.
De kozijnen, ramen en deuren zijn van hout of aluminium en de kleuren van de kozijnen mogen niet worden veranderd. Alle kozijnen zijn aan de binnenzijde wit.

Zijn er mogelijkheden voor zonwering?

Nee. De ramen op het zuiden worden uitgevoerd met zonwerend glas. Zonwering wordt ook niet aanbevolen in verband met de windbelasting op hoogte.

Hoe wordt het balkon opgeleverd?

De vloer van het balkon is uitgevoerd als prefab beton.
Alle prefab betonnen onderdelen zijn voorzien van anti slip profiel/motief.

De hoogte van de balkonreling is ca 1,20 meter. De balkons zijn voorzien van een metalen hekwerk met glaspanelen.

Je bent vrij om het balkon of terras in te richten naar je eigen smaak. Uiteraard zonder dat je buren hier last van hebben. Er mogen geen planten(bakken) over de reling worden gehangen en er mag niet op worden ge-bbqt.

Hoe is de verwarming van het appartement geregeld?

De appartementen worden verwarmd middels een individuele CV-ketel met vloerverwarming. In de woonkamer een thermostaat die de ketel stuurt, in de slaapkamers naregeling met draadloze bediening.

Moet ik nog een vloer leggen en waar moet ik rekening mee houden?

Ja, de nieuwbouwwoningen worden kaal opgeleverd. Je dient zelf een vloer te (laten) leggen.

Let er wel op dat hier speciale eisen aan verbonden zijn (minimale geluidreductie en geschikt voor vloerverwarming).

In je huurovereenkomst staat exact opgenomen waar de vloer in de door jouw gehuurde woning aan dient te voldoen. Voordat je een harde vloer in je woning mag leggen, dien je toestemming te vragen bij de verhuurder.

Waar bevindt zich de wasmachine-aansluiting?

In de woningen is de wasmachine-aansluiting gesitueerd in de berging.

Is er een aparte berging bij de woning?

Ja, alle woningen zijn voorzien van een berging van minimaal 5m² in de kelder.

Deze berging is niet voorzien van elektra (behoudens een lichtpunt) en het is verboden om in deze berging een continu stroom verbruikend apparaat (b.v. vrieskist) te plaatsen dat aangesloten is op het elektriciteitsnet.

 

Wat moet ik regelen om internet, tv en een vaste telefoon te krijgen?

Je bent vrij in je keuze van de provider.

In elke verblijfsruimte is een loze leiding ten behoeve van CAI en telefoon aanwezig. In de woonkamer en hoofdslaapkamer zijn deze bedraad en afgemonteerd.

Kan ik de indeling van het appartement zelf wijzigen?

Nee, dat is niet toegestaan.

Hoeveel liften zijn er in het gebouw?

Elk trappenhuis heeft 1 lift.

Zijn er in het appartement drempels aanwezig?

Ja er zijn drempels onder de binnendeur(en) binnen het appartement aanwezig, deze zitten onder de toilet en badkamerdeur. Deze zijn echter 20 mm hoog t.o.v. bovenkant vloerbedekking (uitgaande van 15-20 mm vloerbedekkingsdikte)

Hoe is de afval afvoer geregeld?

Het huisvuil wordt door de gemeente via ondergrondse containers op straat afgevoerd.

Zijn de deuren glad of met lijst?

Alle deuren zijn in wit uitgevoerd. Het zijn witte opdekdeuren met wit geverfde stalen kozijnen.

Zijn er rookmelders in de woning aanwezig?

Ja, in elke woning is een rook(brand)melder opgenomen op het lichtnet. Deze zitten op het plafond in de entree of overloop.

Is er een videofooninstallatie aanwezig?

Alle woningen zijn voorzien van een videofooninstallatie

Wat voor ventilatie is er aanwezig?

Alle woningen worden geventileerd met een CO2 gestuurde mechanische afzuiging met natuurlijke toevoer via een zelfregelende gevelrooster. In de badkamer bevindt zich een vochtigheidssensor met timer.

Ik ben huurder in De Bellamy, waar doe ik mijn reparatiemelding?

Bij de oplevering van jouw woning krijg je van ons een uitgebreide (digitale) huurdersmap, waar alle informatie staat over zaken die je als huurder moet weten. 

Heb je vragen over je woning? Bijvoorbeeld bij een storing of schade? Kijk dan even in je huurdersmap, daar staan de gegevens in van de beheerder van jouw woning. Die kan je benaderen!

Parkeren in De Bellamy?

In de afgesloten parkeergarage onder het gebouw kunt u op -1 een parkeerplaats huren.

 

Wanneer wordt De Bellamy opgeleverd?

Het gebouw maakt deel uit van een nieuwbouwproject dat nog afgebouwd moet worden en waarvan de opleveringsdatum nog niet bekend is. De opleverdatum staat om die reden nog niet vast.

Oplever-indicatie is begin eerste kwartaal 2017, echter hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Verhuurder zal de definitieve ingangsdatum tijdig, doch uiterlijk vier weken van te voren, aan de huurder bekend maken.

Contact

Heb je vragen? Check dan eerst even onder de meest gestelde vragen of je vraag hier toevallig al tussen staat! Met onderstaand formulier of via het chatvenster kun je je vragen stellen, wij reageren uiterlijk de volgende werkdag.  

Heb je dringende vragen? Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen ca. 9.00 uur en 17.00 uur.

Bel met +31 (0)20 -26 156 12.

Stel je vraag | contact

Heb je vragen? Check dan eerst even onder de meest gestelde vragen of je vraag hier toevallig al tussen staat! Met onderstaand formulier of via het chatvenster kun je je vragen stellen, wij reageren uiterlijk de volgende werkdag.  
Heb je dringende vragen? Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen ca. 9.00 uur en 17.00 uur.
Bel met +31 (0)20 -26 156 12.